Back to top

DBL/DBK系列伺服电机

科尔摩根DBL/DBK系列伺服电机集成了钕铁硼磁体,以满足高动态要求的苛刻工业应用。DBK型号尺寸较短,适合在有限空间中使用。

 

特点

  • 钕永磁铁转子保证了高动态性能
  • 法兰尺寸符合IEC标准
  • 抗震动等级N符合DIN EN ISO 2373
  • 230V/400V/480V主电压供电
  • 绝缘等级F符合DIN 57530
  • 双极中空轴
  • IP64防护等级
  • 内置式旋转变压器
  • DBL-8 和 DBK 电机具有UL认证
题目 语言 日期 种类 大小
pdfDBL-DBK Synchronous Servomotors Instructions Manual EN (REV 11/2016) English 01 十一月 2016 Documentation 1.51 MB
pdfDBL-DBK Part Number Scheme English 26 十一月 2009 Documentation 23.29 KB
pdfEAC Certification for Motors English, Russian 03 七月 2017 Certifications 3.58 MB
pdfDBL & DBK Servomotor EU Declaration of Conformity EN English 21 四月 2016 Certifications 923.27 KB
pdfREACH Declaration of Conformity English 01 二月 2015 Certifications 88.07 KB
pdfGuide to the application of Machinery Directive 2006-42-EC English 01 六月 2010 Certifications 1.6 MB
pdfRAPEX Leitfaden English, German 16 十二月 2009 Certifications 3.17 MB
pdfEC Machine Directive 2009-127-EC English 20 十月 2009 Certifications 817.6 KB
pdfEC Machine Directive 2006-42-EC English 06 九月 2006 Certifications 1.37 MB
pdfProduct Safety Directive English 03 十二月 2001 Certifications 254.32 KB
pdfEU Product Liability Directive English 25 七月 1985 Certifications 148.59 KB
pdfDBL Motor to AKM Mounting Cross Reference English 10 八月 2017 Application Notes 335.1 KB
题目 语言 种类 日期 大小
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified Catalog 26 一月 2018 16.64 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German Catalog 09 四月 2017 11.17 MB
Kollmorgen DBL DBK Servomotoren Broschüre DE German Brochure 01 十月 2015 577.78 KB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German Brochure 03 四月 2018 12.7 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English Catalog 01 十二月 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English Catalog 01 十二月 2017 14.02 MB
Kollmorgen DBL DBK Servo Motor Brochure UK English Brochure 01 十月 2015 526.74 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English Brochure 14 十月 2011 1.81 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English Catalog 01 一月 2018 1.26 MB
Kollmorgen DBL DBK Servomotori Opuscolo IT Italian Brochure 01 十月 2015 1.82 MB
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian Catalog 08 一月 2018 11.2 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish Catalog 12 二月 2016 11.05 MB
题目 语言 日期 种类 大小
zipKollmorgen DBL Synchron Servomotor 3D Zeichnung German Drawings 14.98 MB
zipKollmorgen DBK Synchron Servomotor 3D Zeichnung German Drawings 6.02 MB
题目 语言 日期 种类 大小
xlsmMotorCurves Motor Performance Curves Generator v1.64 English 20 三月 2018 Tools 284.29 KB